Vrienden van de Stins

‘Vrienden van de Stins’ is een stichting die opgericht is vóór alle bewoners van Lycklama Stins in Wolvega. Zij wil zorgen voor sociale en culturele voorzieningen op deze locatie, hier activiteiten ontwikkelen en financiële middelen leveren.

Besteding van middelen

Voor een woonzorglocatie als Lycklama Stins is het niet altijd mogelijk om te investeren in de hierboven genoemde zaken. Sterker nog: meestal mag beschikbaar budget hier niet aan besteed worden. Jaarlijkse donaties en rentes op de rekening van de Vrienden van Lycklama Stins zijn bedoeld om deze zaken alsnog te kunnen verwezenlijken.

Hoe komt stichting Vrienden van Lycklama Stins aan financiële middelen?

Stichting Vrienden van Lycklama Stins zet vooral in op het verkrijgen van giften, donaties en andersoortige bijdragen om aan financiële middelen te komen. Voor vaste donateurs van de stichting vraagt zij een jaarlijkse bijdrage van minimaal 10 euro. U kunt uw gift van 10 euro of meer storten op rekening:
NL04 RABO 0349 9767 59 t.n.v. Stichting Vrienden van de Stins.

Fiscale informatie met betrekking tot de Stichting Vrienden van de Stins:

De Stichting Vrienden van de Stins is door de Belastingdienst aangemerkt als instelling zoals bedoeld in art. 24, lid 4 van de successiewet 1956. Daarmee vallen alle giften en schenkingen onder het speciaal daarvoor in het leven geroepen belastingregime, waardoor wij hier als stichting geen successierechten verschuldigd zijn.

Contactgegevens

Naam: Stichting Vrienden van de Stins
Voorzitter: Dhr. Menno Duursma, 06 236 130 98
RSIN nr.: 41004619
Adres: Deken mulderstraat 1, 8472 AB WOLVEGA
Bankrekeningnummer: NL04 RABO 0349 9767 59

Bestuurssamenstelling

Dhr. Jan Smale (lid)
Mw. Bertha Bos (lid)
Mw. Jopie Hofstee (penningmeester)
Mw. Lidy Langendijk (lid)
Dhr. Menno Duursma (voorzitter)

Werken bij Lycklama Stins

Bij Zorggroep Liante werk je met je hoofd én met je hart. Je werkt in een inspirerende omgeving met boeiende mensen. Hier ben je welkom om te groeien en verder te komen in je vak. Werken, leren én genieten van je werk: daarvoor zit je bij ons helemaal goed.