Palliatieve zorg

Ooit komt het moment waarop we afscheid van het leven nemen. We weten zeker dat het gaat gebeuren, maar de vraag blijft altijd wanneer precies. Soms weet men dat het afscheid eraan komt. Als dit ook voor u geldt, dan is het goed om te weten dat uw zorgvraag uiteindelijk verder uitbreidt. Dit houdt in dat de zorg veelomvattender en complexer wordt voor uw naasten. Om u en uw familie enigszins gerust te stellen, kunt u rekenen op palliatieve zorg van Zorggroep Liante.

Hoe gaat de laatste periode van uw leven eruit zien?

Deze vraag houdt de gemoederen flink bezig nadat u slecht nieuws heeft moeten ontvangen. De laatste levensfase is een hele lastige en intensieve, omdat u plots moet nadenken over de invulling van deze periode. Zijn er dingen die u graag nog zou willen doen? Heeft u nog specifieke wensen? Voor veel mensen is thuis afscheid nemen waardevol. Als u dit ook zou willen, dan is het goed om dit met ons te communiceren. Zonder professionele zorg is dit vaak niet mogelijk.  

Palliatieve zorg

Kwaliteit van leven voor u en uw naasten staat centraal bij palliatieve zorg. Het streven is een zo hoog mogelijke kwaliteit door zorg van naaste familieleden te verlichten en het persoonlijk lijden bij u zo snel mogelijk op te sporen en zorgvuldig te beoordelen. In palliatief zit niet voor niets het woord ‘pallium’, wat staat voor mantel. En wij willen ook u graag met deze mantel van aandacht omringen.  

Zorg op meerdere vlakken

Met die mantel bedoelen we meer dan alleen het bestrijden van lichamelijk lijden en het beheersen van pijn. We vinden het net zo belangrijk om ook aandacht te schenken aan mogelijk spirituele, psychologische en sociale vragen. Zowel u als ook uw naasten kunnen met zulke beknellende vragen rondlopen.

Eigen regie

Bij uw naderende levenseinde mag u vertrouwen op ons gekwalificeerde zorgpersoneel. Zij zorgen ervoor dat u op een waardige manier begeleid wordt richting het moment van afscheid nemen. En daarbij worden ook uw dierbaren niet vergeten, bijvoorbeeld in de vorm van het geven van steun of het overnemen van diverse zorgtaken voor u. Het uitgangspunt is dat u en uw familie zelf de regie houden over wat er wel en niet nodig is. De medewerkers van Lycklama Stins blijven op afstand luisteren, betrokken, respectvol en gewenste zorg bieden.

Met elkaar zorgen voor goede zorg

Als u palliatieve zorg nodig heeft, krijgt u een vaste contactverzorgende vanuit Lycklama Stins toegewezen. Deze persoon regelt alles wat u nodig heeft en op hem of haar kunt u altijd terugvallen. Wij vinden het belangrijk dat u verzorgd wordt door een vaste zorgploeg, zodat u steeds dezelfde vertrouwde gezichten bij u op bezoek krijgt. Zo kunnen wij de zorg voor u zo goed mogelijk op uw wensen afstemmen. Rondom uw zorgvraag zijn bovendien niet alleen u, uw naasten en wij betrokken, maar ook de dokter, de chirurg in het ziekenhuis en mogelijk andere zorgpartners.

Meer informatie

U kunt een beroep doen op palliatieve zorg wanneer u in één van onze locaties woont, maar ook wanneer u thuis woont. Neem contact voor meer informatie contact op met uw contactverzorgende of bel ons via 0516 568 770. We nemen de mogelijkheden graag met u door.

Ons zorgaanbod

U kunt bij Lycklama Stins kiezen uit verschillende diensten die gericht zijn op wonen, zorg en welzijn. Met dit aanbod zorgen wij ervoor dat u zich prettig, vertrouwd en thuis voelt: in uw eigen huis, in Lycklama Stins of in een van de andere woonzorgcentra van Zorggroep Liante.

Vorige
Volgende

Neem contact op

Meer informatie of vragen? Neem contact op met ons via onderstaande gegevens of het contactformulier.